Synonymer til suge på labben

benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, spinke, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisere, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetknipe, økonomisereknipe, damoklessverd, dilemma, fare, klemme