Synonymer til summer

beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, valuta, verdi, økonomi, aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, mammon, middel, rikdom, skatterkapital, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provi