Synonymer til supplementanalyse

Porters fem krefter, bransjeanalyse, eksternanalyse, industrianalyse, styrker og svakheter