Synonymer til supplering

forbedring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjonforbedring, eksplosjon (muntlig mening), formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økningforbedring, implementering, iverksetting, tilrettelegging, utbedring, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, vedlikeholdutbedring