Synonymer til suspendere

annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, abortere, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stoppeavbryte, stoppeavlyse,