Synonymer til suvenir

avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, sensibilitet, sinnstilstandopplevelse, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffopplevelse, avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, rest, ruin, sl