Synonymer til svelggap

gap, avgrunn, brådyp, canyon, dyp, gjel, juv, kløft, ravine, sluk, slukt, stup, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon