Synonymer til svennebrevutdannelse

utdannelse, (bestått) yrkesprøve, fagbrev, lære, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelse