Synonymer til sveve avgårde

bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, heve, klatre, lette, løfte, miste tyngde, stige, sveve, ta av, beinfly, fare, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefly, ta avfly, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, tog, trailer, transportmiddel, trikk, vogntogfly, flagre, flakse, flyte på vinden, få luft under vingene, ta til vingene, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle,