Synonymer til svevende

diffus, dim, disig, grumsete, løs, matt, mørk, opak, slørete, svak, tjukk, tvetydig, tykk, tåkete, uklar, ullen, usiktbar, uskarp, utvisket, utydelig, vag, blandet, flekkete, forurenset, grisete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uekte, uren, uvasketgrumsete, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sin