Synonymer til svinn

diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, reduksjon, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, forsvinnende liten, knapp, kort, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, sped, spinkel, ubetydelig, ørende litendiminutiv, disfavør, forlis, katastrofe, mangel, mink, nederlag, skade, skår, tap, uhell, underskudd, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetmangel, d