Synonymer til svovelpøl

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, inferno, pandemonium, purgatorium, skjærsild, underverdenen, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato