Synonymer til symmetrikorrespondanse

korrespondanse, balanse, enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderkorrespondanse, brevsamling, brevveksling, forbindelse, forståelse, kommunikasjon, post, utveksling (av informasjon)