Synonymer til sympati

affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhet, barmhjertighet, hjertevarme, kondolanse, lise, medmenneskelighet, medynk, menneskelighet, miskunn, nåde, overbærenhet, skånsel, trøst, åpenhetdeltakelse, empati, enhet, enighet, gjensidig forståelse, godvilje, kjærlighet, nestekjærlighet, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, avstamning, bånd, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, sle