Synonymer til syn

anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, tankegangbetraktningsmåte, aspekt, grunnsyn, perspektiv, side, ståsted, utgangspunkt, vinkling, blikk, fasettøye, fasettøyne, iakttagelsesorgan, medianøye, netthinne, punktøye, punktøyne, regnbuehinne, sjelens speil, synsorgan, øye, øyeeple, dagdrøm, drøm, fantasi, fatamorgana, fiksjon, forestilling, hallusinasjon, hildring, imaginasjon, indre bilde, jærtegn, klarsyn, visjon, (være i) Morfei ar