Synonymer til synke i verdi

inflasjon, prisstigning, verdifall, verdiforringelse, verditap