Synonymer til synonymett fett

ett fett, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, jevnbyrdig, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, betydningsløs, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktig