Synonymer til synonymjevnbyrdig

jevnbyrdig, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, ekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på høyde med, på samme nivå, samme, sidestilt