Synonymer til synsmåte

anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, tankegangbetraktningsmåte, aspekt, grunnsyn, perspektiv, side, ståsted, utgangspunkt, vinkling, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, intensjon, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedmening, tankegangm