Synonymer til tåleligakseptabel

akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttig