Synonymer til tåleligbrukbar

brukbar, akseptabel, anstendig, anvendelig, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttigbrukbar, ansett, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tjenlig, verdifull, verdigbrukbar, besparende, billig, drivverdig, feit, finansiell, god butikk, gullkantet, innbringende, inntektsbringende, inntektsgivende, lukrativ, lønnsom, nøysom, regningssvarende, rentabel, sparsommelig, utbytterik, økonomisk