Synonymer til tålelignoenlunde

noenlunde, akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, i nærheten av, nesten, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet