Synonymer til ta friutebli

utebli, bli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, forbigå, forspille, forsømme, glemme, ignorere, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la ligge, la være, mangle, neglisjere, overse, ringeakte, sette til side, slurve (med), svikte, unntale, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte