Synonymer til ta imot

befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stoppe, stue, utfylle, utfyllebesette, bekjempe, beseire, erobre, erverve, gå til topps, innta, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne