Synonymer til ta inn

assimilere, diffundere, endre identitet, homogenisere, innta, integrere, oppta, ta opp, ta oppinnta, bekjempe, beseire, besette, erobre, erverve, gå til topps, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne, ta oppoppta, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, rå(de) over, være utstyrt med, ass