Synonymer til ta med

engasjere, ansette, anta, bemanne, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevneengasjere, føre, holde i hånda, lede, leie, slå følge med, favne, elske, fatte, gi en klem, kjærtegne, klemme, omfavne, omslutte, omspenne, ta i sine armer, ta omkringfavne, gjemme, holde, inkludere, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, spenne over, administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veiledeføre, begrave, blende, dekke, dysse ned, dølge, fortie, hemmeligholde, holde hemmelig, holde tilbake, mørklegge, skjule, skyve/stikke under en stol/stolen, sladde, tilbakeholde, tilsløregjemme, gripe, hake, henge, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, klyngeholde, ta me