Synonymer til ta opp lån

borge, leie, låne, pantsette, sette seg i gjeld