Synonymer til ta oppoppta

oppta, assimilere, diffundere, endre identitet, homogenisere, innta, integrere, ta inn, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, rå(de) over, være utstyrt med