Synonymer til ta seg av noen

beskyttelse, asyl, dekke, dekning, fristed, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernbeskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, tilsyn, varetekt, vennlighet, analyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkningettersyn, behandling, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, reparasjon, røkt, stell, utbedring, vedlikeholdettersyn, vennlighetettersyn, bevoktning, kommando, ledelse, oppfølging, oppsyn, overvåking, overvåkning, regulering, spionasje, oms