Synonymer til ta til gjenmæle

avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, motsi, opponere, protestere, si imot