Synonymer til ta til gjenmælemotsi

motsi, avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, opponere, protestere, si imot, avvise, motsette (seg), neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot)