Synonymer til taktikk

angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, tilnærmingsmåte, vei, visangrepsmåte, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling, visarbeidsmåte, fremgangsmåte, konvensjon, skikk, tradisjon, visframgangsmåte, vismetode, tilnærmingsmåtemetode