Synonymer til tale for

bety, avstedkomme, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet medbety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på, være tegn