Synonymer til tallunderlag

beregning, akt, baktanke, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedberegning, kalkyle, prognose, regnestykke, regnskap, tallmateriale