Synonymer til tankeanelse

anelse, abstraksjon, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, antakelse, formening, formodning, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori