Synonymer til tankegangoppfatning

oppfatning, anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten