Synonymer til tankeslutning

slutning, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, resonnement, resultat, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering