Synonymer til tau

aiguillette, bånd, fiber, galon, hyssing, line, lisse, reip, rem, snor, snøre, streng, strikke, stropp, tråd, vad, vaier, wire, wirebånd, avstamning, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytning, hanger, ile, kabel, lik, rep, trosse, varp, anker, dregg, gjenopptar (terminologisk)ile, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traveile, bl