Synonymer til tegningillustrasjon

illustrasjon, akt, akvarell, bilde, freske, gjengivelse, hologram, ikon, kontrafei, kunstverk, landskapsbilde, litografi, maleri, panorama, pieta, plansje, portrett, radering, skilderi, smøreri, stikk, stilleben, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink