Synonymer til tenke seg til

begripe, bli klar over, demre for (en), erkjenne, fatte, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, utlede, avsløre, bemerke, erfare, finne (ut), forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbli klar over, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, stadfeste, verifisere, vitneerkjenne, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, te