Synonymer til teoremteori

teori, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, tanke, anelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, intuisjon, mistanke, teft