Synonymer til teori

analyseverktøy, analyse, forklaring, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, anelse, abstraksjon, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeanelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, mistanke, teft, aksiom, anlegg, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårantakelse, teorihypotese, refl