Synonymer til teoriforklaring

forklaring, analyse, analyseverktøy, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, angivelse, beskrivelse, definisjon, henvisningforklaring, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkforklaring, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støtte