Synonymer til teoriformodning

formodning, anelse, antakelse, formening, gjetning, hypotese, intuisjon, mistanke, teft, drøm, ekspektanse, forhåpning, fortrøstning, forventning, håp, lit, mulighet, sjanse, tillit, utsikt, von