Synonymer til teorihypotese

hypotese, analyse, analyseverktøy, forklaring, modell, postulat, tanke, teorem, anelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, intuisjon, mistanke, teft, teori