Synonymer til teskjeøse

øse, auseøse, bestikk, fiskebestikk, gaffel, kniv, salatbestikk, skje, spisebestikk, spiseskje, bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, losse, pumpe, rydde, snaue, tømme