Synonymer til tidsplan

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsskjema, timeplan, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, utdragkompendium, bi