Synonymer til til å forvente

anslagsvis, antatt, plausibel, realistisk, sannsynlig, troverdig, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, i nærheten av, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, virkelighetstro, akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, overkommelig, passabel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleligplausibel, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapeligrealistisk, virkelighetstrorealistisk, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvils