Synonymer til tilbakemelding

fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tja, utfall, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingkonklusjon, effekt, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, påvirkning, reaksjon, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vitskonsekvens, løsni