Synonymer til tilbaketrukket

adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, singel, uforstyrret, uten selskapadskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt, uten selskap, uten selskapavsondret, avfolket, avsides, ensomt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, tomt, ubebodd, øde, beklemt, alvorlig, bedrøvet, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen,